Launo Haapamäki Ajankohtaisista aiheista rehellisesti, tunteella ja suomen kielellä.

Oikeusjärjestelmäämme sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin

Suomen Asianajajaliitto täyttää muuten tänä vuonna 100 vuotta. Liitolla on ollut suuri merkitys suomalaisen oikeusvaltion turvaajana yhdessä tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen sekä poliisiviranomaisten kanssa koko itsenäisyytemme ajan. Asianajajaliitto järjesti 25.1.2019 juhlavuoden avaustilaisuuden, jonka yhteydessä julkisti lausuntoja oikeusvaltiomme kehittämiseksi. Yksi keskeisimmistä lausunnoista vetosi lisäresurssien saamiseksi oikeusvaltiomme turvaamiseksi.

 

Oikeusjärjestelmän ongelmista

Suomen perustuslain (731/1999, vp) 21 §:n mukaan "Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi." Tämä kansalaisten keskeinen perusoikeus on nykyisin vaarassa jäädä kunnolla toteutumatta.

2000-luvulla Suomi on muihin Pohjoismaihin verrattuna saanut useita langettavia tuomioita. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta erityisesti oikeudenkäyntien kestoon liittyen. Asianajajaliitto esittikin huolensa siitä, että tavallisen kansalaisen tai vaikkapa pienyrityksen ei ole aina taloudellisesti mahdollista tai edes järkevää saattaa asiaansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeudenkäynti voi kestää prosessina kohtuuttoman pitkään ja maksaa maltaita. Jokainen voi varmasti hyvin kuvitella tilanteen. Tämä on omiaan vaarantamaan oikeusvaltiomme keskeiset periaatteet.

 

Oikeudellisista palveluista ja niiden merkityksestä

Asianajopalvelut voidaan karkeasti jakaa kahteen erilliseen markkinaan. Puhutaan kuluttajien ja pienyrittäjien oikeudellisista palveluista sekä isojen, maksukykyisten yritysten palveluista. Siinä missä esimerkiksi pörssiyritykselle tarjottavista lakimiespalveluista saatetaan veloittaa 500 euroa tunnissa (alv 0 %), on rikoksesta epäillyn puolustajan tuntiveloitus valtion kustantamana 110 euroa. Hintakuilu on kasvanut ja jatkaa kasvuaan, mikä valitettavasti on omiaan ohjaamaan lakimiespalveluita tarjoavia toimijoita entistä enemmän rahakkaammille markkinoille.

Asianajajatutkimuksen (2017, s. 29) mukaan asianajajan mediaanituntiveloitus yksityishenkilölle oli Suomessa noin 248 euroa (alv 24%). Suurimmalla osalla suomalaisista on kotivakuutus, joka sisältää oikeusturvavakuutuksen. Valitettavasti kyseisen vakuutuksen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu useita keskeisiä oikeudellisia palveluita. Edelleen esimerkiksi oikeusapulaki (257/2002) turvaa vähävaraisille maksuttoman tai osin valtion kustantaman avustajan oikeudenkäyntikysymyksiin liittyen. Lisäksi henkilöllä, jota epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta minimirangaistus on neljä kuukautta vankeutta, on oikeus saada valtion varoista maksuton puolustaja.

Tämä tarkoittaa sitä, että pikkurikollisen oikeus puolustukseen on turvattu valtion toimesta ja maksukykyiset firmat ostavat laadukasta palvelua rahalla. Sen sijaan tavallisella suomalaisella tai pienyrityksellä vaihtoehdot voivat olla vähissä. Nykytila huolestuttaa eikä oikein istu maalaisjärkeen saati oikeustajuuni.

Tietyt asianajopalvelut tulevat tavalliselle suomalaiselle herkästi todella kalliiksi suhteessa hänen tuloihinsa. Monet oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvat tilanteet, kuten asunto- tai kiinteistökauppariidat maksavat moninkertaisesti sen, mitä vakuutus niistä kattaa. Esimerkiksi virheellisesti toteutettu työsuhteen irtisanominen voi johtaa mikroyrityksen maksukyvyttömyyteen.

 

Mitä tehdä?

Sillä on valtava merkitys, millaista asianajopalvelua hankit. Mikäli ostat viallisen ruohonleikkurin, rajoittuu vahinko lähinnä laitteen hintaan. Mikäli ostat huonoa asianajopalvelua tilanteessa, jossa olet esimerkiksi syyttömänä epäiltynä vakavasta rikoksesta tai tekemäsi kiinteistökaupan perusteella sinulta vaaditaan satojen tuhansien korvausta, saattaa vahingon suuruus kohota mittaamattomaksi henkisestä kuormituksesta puhumattakaan.

Asianajajaliitto ehdottaa, että oikeusapujärjestelmää ja oikeusturvavakuutuksen soveltuvuutta tulee kehittää kuluttajien ja pienyritysten tarpeisiin paremmin soveltuviksi. Ehdotusta on helppo kannattaa, kunhan järjestelmästä ei tehdä suurituloisille asianajajille palkkioautomaattia, Järjestelmä ei myöskään saa johtaa oikeudenkäyntikulujen kasvamiseen entisestään. Samalla tuomioistuinlaitoksen resurssit on kuitenkin turvattava käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Toimiva, oikeudenmukainen ja kansalaisten varauksetonta luottamusta nauttiva oikeuslaitos on yksi suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä pilareista. Ennakoitavuus, joustavuus sekä kohtuulliset käsittelyajat lisäävät yritysten kokemaa luottamusta toimintaympäristöönsä ja yksityishenkilöiden turvallisuudentunnetta. Tuomioistuinten sekä oikeusavun kustannukset viime vuonna olivat 0,75 % valtion budjetista. Euromääräisesti summa on 413 miljoonaa. Jo pienilläkin lisäpanostuksilla voitaisiin kehittää nykyjärjestelmää entistä oikeudenmukaisemmaksi riippumatta asiakkaan varallisuudesta. Oikeusjärjestelmään sijoitettu euro maksaa varmasti itsensä takaisin

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat